Meer boels
Inloggen Registreren
25 september 2020

BOUWEN ZONDER UITSTOOT DANKZIJ GEBUNDELDE KRACHTEN

Boels Rental heeft zich per 1 september 2020 aangesloten bij Stichting ENI (Emissieloos Netwerk Infra). ENI wil al in 2026 emissieloos bouwmaterieel realiseren. Ze gaan dit doen door het organiseren en faciliteren van vraag- en kennisbundeling tussen 23 koplopers die zich bezighouden met verduurzaming in de infra.

Boels
Het lidmaatschap van ENI past helemaal bij de groene koers die Boels vaart. Huren is per definitie een duurzame oplossing en Boels is een belangrijke schakel tussen fabrikanten en eindgebruikers. Edwin Lokkerbol, programmamanager bij ENI: “We zijn blij met het lidmaatschap van Boels. Boels is een belangrijke partner omdat we door middel van pilots op de bouwplaats praktijkervaring kunnen opdoen in het werken met emissieloos materieel. En daarnaast kan Boels helpen om met bouwbedrijven en leveranciers van bouwmachines te werken aan schaalvergroting zodat we echt een emissieloze revolutie in de bouw kunnen realiseren”

Emissieloos Netwerk Infra
ENI wil de ontwikkeling van emissieloos bouwmaterieel versnellen zodat iedereen kan blijven bouwen. “In aanbestedingen wordt steeds vaker de eis opgenomen om met emissiearm en emissieloos materieel te bouwen,” zegt Lokkerbol. “Anders worden geen bouwvergunningen afgegeven. Bij zowel de ontwikkeling en aanschaf van elektrisch bouwmaterieel en materiaal op waterstof zijn verhuurders en leveranciers cruciaal om deze transitie in de bouwketen mogelijk te maken. Er moet nog veel uitgezocht en ontwikkeld worden. We zijn blij met de betrokkenheid van de leden van ENI hierbij.” Rijkswaterstaat en de waterschappen houden 2030 aan als deadline voor emissieloos werken maar ENI denkt dat het door goede samenwerking en de uitwisseling van informatie al vier jaar eerder kan.

Samenwerking
“Aannemers en leveranciers maar ook andere organisaties en overheden die actief willen bijdragen zijn van harte welkom om zich bij ENI aan te sluiten”, zegt Lokkerbol. “En ook al zijn sommige bedrijven concurrenten, juist door samen te werken en elkaars krachten te gebruiken, kan iedereen sneller ontwikkelen en verder komen. Uiteindelijk kan zo de hele keten verduurzaamd worden en kan de bouwplaats emissieloos worden.”

Materieel
Het aanbod van zero emissie materieel is nu nog minimaal. Maar doordat binnen ENI fabrikanten en eindgebruikers samenwerken, kunnen machines sneller ontwikkeld worden. Prototypes kunnen zo bijvoorbeeld in een realistische omgeving bij concrete projecten getest worden. Inmiddels heeft ENI 23 deelnemers, waaronder ook leveranciers van bouwmachines.

Planning
Momenteel zijn de activiteiten van ENI vooral gericht op het inrichten van de organisatie en de samenwerking met kennispartners, opdrachtgevers en brancheorganisaties. Vanaf 2021 moeten de eerste pilots opgezet worden en gaat men starten met de elektrificatie van middelgroot materieel en het testen van emissieloze oplossingen op bouwplaatsen. Uiteindelijk zouden vanaf 2023 diverse machines seriematig geproduceerd moeten kunnen worden.

Kijk voor meer informatie op www.emissieloosnetwerkinfra.nl

Altijd op de hoogte zijn? Meld u aan voor onze nieuwsbrief