Meer boels
Inloggen Registreren
08 februari 2018

Er is veel aandacht voor het thema bouwlogistiek binnen de bouwsector. Met name bij binnenstedelijk bouwen moet het transport efficiënter en duurzamer. Tal van innovaties op logistiek gebied laten zien dat dit ook daadwerkelijk kan. Hoe draagt het huren van gereedschap en machines hier aan bij?

In de bouwsector is veel aandacht voor een zo efficiënt mogelijke logistiek. Vooral in de overvolle binnensteden is dit een grote uitdaging. Aannemers en andere partijen uit het bouwproject willen hun materialen en machines op tijd op de bouwplaats hebben, waar de opslagruimte beperkt is. Ook spelen de uitstoot van CO2 en overlast voor omwonenden een rol bij dit vraagstuk.

De veranderende bouwopgave is een belangrijke oorzaak van de toegenomen aandacht voor bouwlogistiek. Er wordt flink gerenoveerd en getransformeerd, waarbij een sterke focus op de afbouwfase ligt. Hierdoor nemen ook de logistieke stromen van en naar de bouwplaats toe. Traditioneel gezien zijn er namelijk meerdere partijen betrokken bij de afbouw. Tegelijkertijd is er in de bouwsector (en daarbuiten) juist veel aandacht voor duurzaamheid. Dit alles vraagt om innovaties die de bouwlogistiek efficiënter én duurzamer maken.

Logistieke innovaties in de praktijk
Een bekend voorbeeld van logistieke innovatie is de hub, een centraal overslagpunt van waaruit de logistiek wordt verzorgd. De hub bevindt zich buiten de stedelijke omgeving, waardoor de stromen naar de bouwplaats beter worden gecoördineerd. Zeker in de afbouwfase, wanneer veel ‘kleine’ bouwmaterialen worden aangeleverd, is dit een handige oplossing. Alles kan bij de hub worden verzameld en in één keer naar de bouwplaats worden vervoerd. Dat scheelt transportkosten, vermindert de CO2-uitstoot en zorgt voor een efficiëntere aanpak.

Een andere vorm van innovatie in de bouwlogistiek vinden we in de zogenaamde ‘control towers’. Hierbij wordt met behulp van real time data van GPS-systemen gekeken naar de vervoersstromen van busjes of vrachtwagens. Uit de data kan worden geanalyseerd of er andere routes zijn waar minder verkeer is, of dat er kortere routes bestaan.

Huren: efficiënt én duurzaam

Het huren van gereedschap en/of machines is bij uitstek een manier om bij te dragen aan een efficiëntere en duurzame logistiek. Hierbij zijn verschillende varianten denkbaar. Zo is het mogelijk om leveringen te combineren, zodat u alles in één keer geleverd krijgt. Door dit slim aan te pakken binnen het gehele bouwproject, valt dit bijvoorbeeld te combineren met wat andere partners (zoals onderaannemers of installateurs) nodig hebben.

Boels levert op deze manier toegevoegde waarde door bestellingen en retouren van machines op één project te combineren. Zo vermindert u de transportkosten en wordt tegelijkertijd de uitstoot van schadelijke stoffen beperkt. Voor de omwonenden is het ook prettig dat er minder transport plaatsvindt tijdens de bouw. Doordat Boels gebruik maakt van logistieke centra (hubs) op strategische posities in het land, verminderen en verkleinen de transportbewegingen en daarmee de milieubelasting en kosten voor u als klant. Ook de landelijke dekking van het Boels filialennetwerk draagt hier aan bij.

Toch op de bouwplaats machines in de buurt nodig en is er de ruimte voor? Ook dan is het mogelijk om transportstromen nog verder te beperken, door op de locatie een tijdelijk verhuurpunt neer te zetten waar u alle benodigdheden kunt halen.

Meer weten over wat Boels voor u kan betekenen op het gebied van een efficiënte en duurzame bouwlogistiek? Neem direct contact op met ons, wij helpen u graag.

Altijd op de hoogte zijn? Meld u aan voor onze nieuwsbrief